NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

 

KAZUKO không có người sử dụng lao động và người lao động. KAZUKO chỉ có một thủy thủ đoàn người cùng ra khơi đánh cá và cùng chia sẻ thành quả”