Địa chỉ: Số 55 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long.