Địa chỉ: Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Kon Tum