Địa chỉ: 5 30 Tháng 4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp