Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng