Địa Chỉ: 191 Quang Trung, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh