Địa chỉ: 555B Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương